Skindred ut, Woodland inn

Dessverre har Skindred blitt nødt til å trekke seg fra festivalen p.g.a. familiære årsaker. Inn har vi ingen dårlig erstatter, bluesrockerne i Woodland!

Woodland åpner altså festivalen som første band ut kl 13.40 på lørdag 2. juni.